• VTEM Image Show

  Teisinės paslaugos

 • VTEM Image Show

  Teisinės paslaugos

 • VTEM Image Show

  Teisinės paslaugos

 • VTEM Image Show

  Teisinės paslaugos

Paslaugos

Sveikatos teisė:
     - konsultacijos (pacientų, sveikatos priežiūros darbuotojų, įstaigų);
     - sveikatos priežiūros įstaigų kokybės dokumentų rengimas;
     - sveikatos priežiūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas;
     - atstovavimas valstybės institucijose;
     - skundų, pretenzijų, procesinių dokumentų rengimas ir kt.


Darbo teisė:
     - konsultacijos (fizinių ir juridinių asmenų);
     - dokumentų rengimas (skundų, įmonės vidaus tvarkos taisyklių, kolektyvinės sutarties ir kt.);
     - darbuotojų atleidimų iš darbo įforminimas, darbas su atleidžiamais darbuotojais, su darbuotojų atleidimu susijusių konfliktų sprendimas,


Įmonių teisė:
     - steigimas;
     - reorganizacimas;
     - likvidavimas;
     - darbas su skolininkais (dokumentų rengimas, bendravimas su skolininkais, sutarčių analizė, esamų skolų administravimas ir kt.).

Sutarčių teisė

     - sutarčių sudarymas;
     - sutarčių vykdymas;
     - sutarčių nutraukimas;
     - sutarčių sąlygų keitimas;
     - atstovavimas sutartiniuose ginčuose.


Mediacija (tarpininkavimas taikiai sprendžiant įvairius konfliktus).

Viešųjų pirkimų teisė

     - Konsultacijos dėl viešųjų pirkimų vykdymo procedūrų, viešųjų pirkimų dokumentų atitikimo teisės aktų reikalavimams;
     - Pretenzijų, ieškinių, atsiliepimų ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
     - Teisinė viešųjų pirkimų procedūros analizė;
     - Atstovavimas viešųjų pirkimų ginčuose.

Šeimos teisė

     - Santuokos nutraukimas taikiai (mediacija);
     - Sutartys (ikivedybinė, povedybinė);
     - Konsultavimas (santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, vaikų išlaikymo, šeimos turto ir pan. klausimais);
     - Procesinių dokumentų rengimas (ieškiniai, priešieškiniai, sutartys dėl santuokos nutraukimo ir kt.).

Atstovavimas institucijose

Procesinių dokumentų rengimas