• VTEM Image Show

  Teisinės paslaugos

 • VTEM Image Show

  Teisinės paslaugos

 • VTEM Image Show

  Teisinės paslaugos

 • VTEM Image Show

  Teisinės paslaugos

Новая страница 2

Apie mane

 

 

 

 

Darbo patirtis

 photo
  
Datos Nuo 2016 m. lapkričio 18 d.
Profesija arba pareigos Advokato padėjėja advokatės Onos Vitartienės kontora
Datos Nuo 2012-09-01 iki 2013-06-30
Profesija arba pareigos Mykolo Romerio universitetas, asistentė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dėsčiau paskaitas, vedžiau darbo teisės seminarus
   
Datos Nuo 2011-01-15 iki dabar
Profesija arba pareigos Personalo ir teisės skyriaus vedėja- vyriausioji teisininkė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Personalo, raštinės ir archyvo darbo organizavimas, teisės klausimų sprendimas (darbo teisės, medicinos teisės, viešųjų pirkimų, įstaigos veiklos, ginčų sprendimo, vykdomų projektų ir kt. teisiniai klausimai), atstovavimas teismuose, teisinių ir organizacinių dokumentų rengimas ir pan.
Darbovietės pavadinimas ir adresas Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
  
Datos Nuo 2009-01-09 iki 2011-01-05
Profesija arba pareigos Vyriausioji teisininkė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Teisės klausimų sprendimas (darbo teisės, medicinos teisės, viešųjų pirkimų, įstaigos veiklos, ginčų sprendimo, vykdomų projektų ir kt. teisiniai klausimai), atstovavimas teismuose, teisinių ir organizacinių dokumentų rengimas ir pan.
Darbovietės pavadinimas ir adresas VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
  
Datos Nuo 2009-12-01 iki 2011-09-01
Profesija arba pareigos Projekto administratorė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Projektas „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“. Projekto priežiūra, dokumentų rengimas, bendravimas ir klausimų derinimas su agentūra, darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimas, įsakymų rengimas, sutarčių rengimas, dalyvavimas rengiant ir svarstant viešųjų pirkimų dokumentus, specifikacijas, iš projekto įsigytos įrangos apdraudimas ir pan.
Darbovietės pavadinimas ir adresas VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
  
Datos Nuo 2008-03-12 iki 2008-12-31
Profesija arba pareigos Rizikų valdymo ir žalų reguliavimo referentė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Finansinių ir medicininių dokumentų analizė, vertinant, ar  dokumentuose pateikta informacija atitinka draudimo sutartį ir draudiminį įvykį, reikalingos papildomos informacijos paieška , jos susisteminimas ir analizė, įvairių raštų rengimas bei užklausos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sanatorijoms, sporto klubams, klientų konsultavimas papildomo sveikatos draudimo klausimais.
Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Ergo Lietuva Gyvybės Draudimas“
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Sveikatos draudimas
  
Datos Nuo 1997 iki 2011-02-01
Profesija arba pareigos Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pagal pareiginę instrukciją ir medicinos normą (esant reikalui pateiksiu)
Darbovietės pavadinimas ir adresas VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
  
Išsilavinimas
   
Datos Nuo 2014 m. spalio Mykolo Romerio universiteto doktorantė (teisės kryptis).
2015 m. vasaris
Kvalifikacija Teisės bakalauras
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Konstituciniai ginčai, lyginamoji konstitucinė teisė, vadyba, sveikatos teisė, žemės teisė, parlamento teisė, specialybės kalba, anglų kalba, administracinė teisė, atstovavimas civiliniame procese ir kt.
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Mykolo Romerio universitetas(teisės ir valdymo programa)
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę kvalifikaciją Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos.
  
Datos 2005 m. rugsėjis- 2008 m. vasaris
Kvalifikacija Teisės magistras
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Konstitucinė, civilinė, administracinė, baudžiamoji teisės, procesinės teisės, teisės teorija, istorija, sociologija, vadyba, viešasis administravimas, valdymas ir pan.
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Mykolo Romerio universitetas (teisės ir valdymo programa)
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę kvalifikaciją Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos.
  
Datos 2001 m. rugsėjis- 2005 m. birželis
Kvalifikacija Slaugos bakalauras
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Anatomija, fiziologija, psichologija, filosofija, farmakologija, mikrobiologija, patologija, vaikų, suaugusiųjų ligos, tyrimo metodai ir statistika, chemija, aplinkos sveikata, slauga, sociologija, teisės pradmenys ugdymo pagrindai ir kt.
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Vilniaus universitetas medicinos fakultetas
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę kvalifikaciją Universitetinės pirmosios pakopos (pagrindinės) studijos.
  
Datos 1996 m. rugsėjis- 2000 m. vasaris
Kvalifikacija Medicinos seserų ir bendrosios praktikos slaugos papildoma programa
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Anatomija, fiziologija, psichologija, filosofija, farmakologija, mikrobiologija, patologija, vaikų, suaugusiųjų ligos, aplinkos sveikata, slauga, sociologija, teisės pradmenys ugdymo pagrindai ir kt.
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla
Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę kvalifikaciją Bendrosios praktikos slaugytoja
  
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos  
  
Gimtoji kalba (-os) Lietuvių
Kita kalba (-os) Anglų, rusų (supratimas, kalbėjimas, rašymas- gerai).